Tidsplan

Projektet er langvarigt, og derfor kan tidsplanen ændre sig undervejs.


2013
Orienteringsmøde for naboer.
Program for konkurrencen udarbejdes.


2014
Konkurrence for byintegreret campus udskrives.
I december offentliggøres vinderen, og projektet udstilles.


2015
CBS laver fundraising til projektet og teknisk granskning af projektet.
Der vil være dialogmøde om vinderprojektet.


2016-17
Der arbejdes videre med vinderprojektet, og rammelokalplan for projektet udarbejdes og sendes i offentlig høring. Undervejs vil en følgegruppe af naboer og interesserede følge planprocessen.
Projektlokalplaner og udbud udarbejdes efterfølgende.


2018
Inden byggeriet går i gang, vil der være et informationsmøde om byggeriet med fokus på støj og gener og evt. omlægning af trafik i byggeperioden.