Resume af følgegruppemøde 31. marts

Den 31. marts 2016 inviterede CBS til et følgegruppemøde for naboer, som har ønsket at følge byudviklingsprojektet på tættere hold. Og som samtidig har ønsket at bidrage til udviklingen af naboområdet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny rammelokalplan for Solbjerg Campus.
Målsætningen for dette møde var, at CBS indledningsvist skulle få større indblik i naboers nuværende brug af Campus-området, bekymringer ved byudviklingsprojektet og ønsker for fremtidig brug af området.

 

Læs resume af følgegruppemødet ovenfor.