Næste følgegruppemøde

 

 

Næste følgegruppemøde bliver tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17  i Kilen. CBS vil sende invitationer ud til medlemmer af følgegruppen, men nye deltagere er også velkomne. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til campusdevelopment@cbs.dk.

 

CBS vil i samarbejde med Frederiksberg Kommunen informere om rammelokalplanens indhold og nuværende stade, bl.a. parkering og trafik, - og hvad vi har arbejdet med siden sidst.

 

Du kan læse yderligere omkring følgegruppen under fanebladet ”følgegruppe”.