Læs hvad der skete på naboorienteringsmødet d. 21. januar 2016

72 naboer og borgere kom til møde om CBS' udviklingsplaner.  Peter Jonasson, Universitetsdirektør på CBS, Ulrik Winge, By- og Miljødirektør  i Frederiksberg Kommune  og Lars Palm, C.F. Møller Arkitekter holdt oplæg.  

Et resume af nabooorienteringsmødet kan ses ovenfor.