Kom til naboorienteringsmøde d. 21. januar 2016

CBS og Frederiksberg Kommune inviterer til naboorienteringsmøde:

Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 17.00  - 19.00 i Kilen, Kilevej 14, lokale Ks. 48

Tilmelding til følgegruppe kan ske til losc05@frederiksberg.dk

Det er nu et år siden projektkonkurrencen om udvikling af byintegreret campus blev afgjort med C.F. Møller, Transform og Moe som vindere. Siden da er visionen for projektet udviklet, og selvom der stadig er lang tid til der skal bygges, inviterer vi nu til et orienteringsmøde, så I som naboer kan følge med i udviklingen.

På mødet vil CBS give en status på campusprojektet og Frederiksberg Kommune vil orientere generelt om udviklingen af Frederiksberg som vidensby og om processen for den kommende lokalplan og tilhørende borgerdialog.

I forbindelse med udbygningen vil der være mange berøringsflader mellem CBS og naboerne, og det er et mål med mødet at nedsætte en række fokusgrupper, der kan arbejde fremadrettet med relevante emner ift. til naboskabet som f. eks. information i byggeperioden, evt. midlertidig udnyttelse af arealer, udformning af de fremtidige grønne områder og drøftelser om naboskel og nye forbindelser i gennem området. 

Program for mødet:

1. Frederiksberg som vidensby v. By- og Miljødirektør Ulrik Winge    -   hvilke planer er der, hvad er på vej og hvor bliver der bygget nyt? Hvordan er processen for den kommende lokalplan for campusområdet?

2. Campusudbygningen v. Universitetsdirektør Peter Jonasson  -   visionen for campusudvidelsen, hvor langt er man med udviklingen, og hvad er tidsplanen for projektet?

3. Spørgsmål og debat

4. Nedsættelse af fokusgrupper

5. Den videre proces