Følgegruppemøde 3

Der blev holdt følgegruppemøde d. 17. marts 2017.

Der blev bl. a. talt om Entreprenørskab og Innovation, Bygningsvolumener og skygger, Parkering og trafikflow og Kantzoner mod nabobebyggelse.

Resume og præsentation kan ses nedenfor.

Resume af følgegruppemøde 31. maj

D. 31. maj 2016 inviterede CBS for anden gang naboer på besøg for at give mulighed for at følge byudviklingsprojektet på tæt hold samt bidrage med idéer til udviklingen af området i forbindelse med udarbejdelsen af den nye rammelokalplan for Solbjerg Campus.

Resume af følgegruppemøde 31. marts

Den 31. marts 2016 inviterede CBS til et følgegruppemøde for naboer, som har ønsket at følge byudviklingsprojektet på tættere hold. Og som samtidig har ønsket at bidrage til udviklingen af naboområdet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny rammelokalplan for Solbjerg Campus.

Læs hvad der skete på naboorienteringsmødet d. 21. januar 2016

72 naboer og borgere kom til møde om CBS' udviklingsplaner.  Peter Jonasson, Universitetsdirektør på CBS, Ulrik Winge, By- og Miljødirektør  i Frederiksberg Kommune  og Lars Palm, C.F. Møller Arkitekter holdt oplæg.  

Et resume af nabooorienteringsmødet kan ses ovenfor.

Pages