Følgegruppe

Følgegruppen er nedsat i forbindelse med videreudviklingen af planerne for Solbjerg Campus og opstart af rammelokalplanen, som planmæssigt muliggør en udbygning af campus.

Formålet med følgegruppen er fra CBS’s side som projektudvikler at få bidrag til udviklingen af Solbjerg Campus med udgangspunkt i masterplanen for området samt, at være med at understøtte en konstruktiv dialog mellem naboområderne, CBS og Frederiksbjerg Kommune.

Alle med interesse for projektet kan tilmelde sig. Det tilstræbes, at der i løbet af møderækken i følgegruppen kan inddrages naboer, studerende, evt. ansatte og andre aktører fra lokalområdet. Møderne arrangeres i samarbejde mellem det rådgivende firma Social Action og CBS, og skal tilvejebringes gennem gruppedialog og forskellige metoder til generering af idéer og tydeliggørelse af problemstillinger.

Følgegruppen kan drøfte særlige problemstillinger bl.a. hvordan kommunikation bedst forløber under planlægning og udførelse af udbygningen, hvilke udfordringer og potentialer, der ligger i naboskabet med byen og eventuelle midlertidige muligheder i de områder, som ikke bebygges.

Det forventes at der afholdes i alt tre følgegruppemøder. Tilmelding eller henvendelse vedr. følgegruppen kan ske til campusdevelopment@cbs.dk

Følgegruppen mødtes første gang d. 31. marts 2016. Resume af mødet kan ses nedenfor